top of page

För att slippa få in fukt i huset är det viktigt att ha en korrekt utförd dränering. Har du ett hus med källare är det extra viktigt att se till så att dräneringen fungerar. En dränerad källare riskerar inte att drabbas av fukt på grund av för hög grundvattennivå. Dränering kan utföras när som helst på året förutom vid temperaturer lägre än -20°C eftersom marken fryser och blir omöjlig att gräva i.

SIDCO AB är ett Certifierad enligt ISOCERT bygg och anläggnings företag:

Vi utför alltifrån dräneringsuppdrag, ombyggnationer, tillbyggnation, totalrenoveringar, asfaltering av garageuppfarter, mark och anläggning med finplanering samt poolbyggnation. Vi arbetar med BRF föreningar, företag och privatpersoner.

dränering

SIDCO AB. utför från markstensättning, murning till plattläggning, grävning, schaktning och andra mark- och anläggningsarbeten i Stockholm.

bgImage

SIDCO AB är din kompletta anläggningspartner i Stockholm län. VI utför asfalteringsarbete, från mindre garageuppfarter till stora vägar.

bgImage

SIDCO AB är din kompletta byggpartner i Stockholm län. VI utför de flesta arbeten inomhus och utomhus, från mindre reparationer till stora renoveringar.

SIDCO AB. utför alla former av trädgårdsarbeten i Stockholm, från gräsklippning, häckklippning och trädbeskärning till trädfällning.

bgImage

SIDCO AB. utför både målning, spackling och tapetsering, både inomhus och utomhus. Vi kommer alltid utrustade och använder enbart färg och tapeter från de bästa tillverkarna.

bgImage
bottom of page